Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 60, khoa Đào tạo Quốc tế và khoa Vận tải kinh tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 60, khoa Đào tạo Quốc tế và khoa Vận tải kinh tế

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 60, khoa Đào tạo Quốc tế và khoa Vận tải kinh tế

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2019-2020 của Nhà trường; Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 60 khoa Vận tải kinh tế và Đào tạo quốc tế. Sinh viên tải lịch học từ file đính kèm hoặc xem trên trang QLĐT Nhà trường

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS