Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 60, Khoa Công trình, khoa Kỹ thuật Xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 60, Khoa Công trình, khoa Kỹ thuật Xây dựng

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 60, Khoa Công trình, khoa Kỹ thuật Xây dựng

Do thực hiện việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nên Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019 -2020 của Nhà trường phải tịnh tiến 4 tuần, khoa Giáo dục quốc phòng điều chỉnh thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP&AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 60 khoa Công trình, khoa Kỹ thuật Xây dựng. Lịch học chi tiết và phòng học sinh viên tải từ file đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại Bảng tin của Khoa GDQP; Văn phòng khoa GDQP tại nhà B2 của Trường.

Trân trọng !

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS