Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông và ngành Kỹ thuật Môi trường | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông và ngành Kỹ thuật Môi trường

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông và ngành Kỹ thuật Môi trường


Khoa Môi trường và An toàn giao thông, trường Đại học GTVT trân trọng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông và ngành Kỹ thuật Môi trường. Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS