Mẫu phản biện bài báo từ số 60 Tạp chí KHGTVT và số 8 Tạp chí 3 trường | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải