HỆ THỐNG QUY ĐỊNH, PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIẾP TỤC ĐƯỢC BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN

Năm 2022 Nhà trường đã bổ sung và hoàn thiện các quy định về quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên, ban hành kế hoạch hoạt động KHCN năm học 2022-2023 để đạt được các chỉ tiêu về KHCN trong Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX đã đề ra. Nhà trường cũng đã đưa vào những chính sách hỗ trợ đăng ký các sản phẩm sở hữu trí tuệ và quảng bá các thành tựu KHCN trong các triển lãm, hội chợ và sự kiện có sự tham gia của đại diện Nhà trường.

Hệ thống phần mềm quản lý các hoạt động KHCN trên Văn phòng điện tử đã được chuyển sang hoạt động trên hệ thống Usmart và tiếp tục được hoàn thiện bao gồm các phần mềm quản lý các đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên, … Đầu năm 2022 Nhà trường đã bổ sung phần mềm và trang web về lý lịch khoa học của các giảng viên trong Trường. Hiện tại Nhà trường đang xây dựng cơ sở dữ liệu năng lực KHCN của Trường và các đơn vị để phục vụ cho công tác truyền thông và đề xuất các nhiệm vụ KHCN.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ của Trường đã góp phần đáng kể phục vụ cho các hoạt động thống kê, phân tích, lập kế hoạch khoa học công nghệ theo giai đoạn; kiểm tra, đánh giá và đưa ra các chính sách và giải pháp quản lý khoa học công nghệ phục vụ Nhà trường.

Giao diện của phần mềm quản lý các chỉ tiêu kế hoạch KHCN trên Usmart

Giao diện mới trang web Đội ngũ giảng viên của Nhà trường https://utc.edu.vn/doi-ngu-giang-vien

NHIỀU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ KHOA HỌC QUỐC TẾ CÓ UY TÍN TIẾP TỤC TRÊN ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Ngoài việc được giao chủ trì thực hiện mới 12 đề tài NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 đề tài NCKH của thành phố Hà Nội, 01 đề tài do doanh nghiệp tài trợ, năm 2022 Nhà trường được giao nhiệm vụ chủ trì 01 đề tài Nghị định thư với CHLB Đức với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng.

Nhờ vào các chủ trương đầu tư, khen thưởng khuyến khích các công bố khoa học quốc tế có uy tín và quy định về ghi và thống nhất tên Trường trong các công trình khoa học và các cơ sở dữ liệu học thuật, số các công bố khoa học thuộc danh mục Web of Science (WoS)/Scopus của Trường đã tiếp tục tăng lên, năm sau cao hơn năm trước.

TẠP CHÍ KHOA HỌC GTVT TIẾP TỤC ĐƯỢC NÂNG ĐIỂM TRONG DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ CÓ UY TÍN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH/LIÊN NGÀNH

Sau khi Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (TCSJ) của Trường chính thức được đưa vào cơ sở dữ liệu trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI), năm 2022 Tạp chí đã tiếp tục được nâng điểm đáng kể trong số các tạp chí được tính điểm công trình khoa học của Hội đồng giáo sư Nhà nước, trong đó tối đa 1,25 điểm trong Hội đồng Giáo sư ngành GTVT, tối đa 1 điểm trong Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học và tối đa 0,75 điểm trong Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi và liên ngành Xây dựng – Kiến trúc.

Ngưỡng điểm đánh giá cao nhất đối với Tạp chí Khoa học GTVT (TCSJ)

TT

Hội đồng Giáo sư ngành/ liên ngành

Từ năm 2020

Từ năm 2022

1

Giao thông vận tải

1,0

1,25

2

Cơ học

0,5

1,0

3

Cơ khí - Động lực

0,75

0,75

4

Xây dựng - Kiến trúc

0,5

(bản tiếng Anh)

0,75

5

Thủy lợi

0,5

0,75

6

Luyện kim

0,5

0,5

7

Khoa học trái đất - Mỏ

0,25

0,25

8

Kinh tế

0,25

0,25

 

HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIẾP TỤC CÓ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI

Đồng thời với việc tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên đi dự hội thảo, tập huấn về sở hữu trí tuệ, Nhà trường cũng đã tư vấn, hỗ trợ cho các giảng viên đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm KHCN thường là sản phẩm của các đề tài, dự án KHCN thông qua Cục sở hữu trí tuệ. Năm 2022 đã có 3 hồ sơ được cấp bằng bảo hộ.

Danh sách các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp năm 2022

STT

Loại

Tên sáng chế/giải pháp hữu ích

Tác giả chính

1

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Thiết bị tự động cấp phụ gia dạng bột có định lượng cho trạm trộn bê tông nhựa nóng

TS. Lương Xuân Chiểu

2

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Phương pháp sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia là phế thải nhựa

TS. Lương Xuân Chiểu

3

Bằng độc quyền sáng chế

Tranzito màng mỏng hữu cơ thường đóng công suất thấp, phương pháp chế tạo và cảm biến áp lực hữu cơ tích cực sử dụng tranzito này

PGS. TS. Đào Thanh Toản

Ngày 13 tháng 6 năm  2022 Nhà trường đã phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ GTVT tổ chức họp tổng kết đánh giá và chuyển giao kết quả nghiên cứu công nghệ trộn trực tiếp phụ gia SBS tại trạm trộn bê tông nhựa nóng với sự tham gia của đại diện Tổng Cục Đường bộ VN, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Các Ban QLDA và các chuyên gia trong ngành. Đây là sự kiện đánh dấu một đóng góp lớn của Nhà trường đối với sự phát triển khoa học và công nghệ, góp phần hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật và thi công giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành GTVT.

Hội thảo tổng kết đánh giá và chuyển giao kết quả nghiên cứu công nghệ trộn trực tiếp phụ gia SBS tại trạm trộn bê tông nhựa nóng

CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI NGHỊ HỘI THẢO KHOA HỌC DIỄN RA THƯỜNG XUYÊN VỚI SỐ LƯỢNG NGÀY CÀNG TĂNG

Năm 2022 tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hồi đầu năm, Trường đã có nhiều cố gắng trong hoạt động trao đổi khoa học, phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu, tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế và đã thu được những thành quả đáng khích lệ, góp phần cải thiện hoạt động KHCN của trường cũng như của ngành GTVT. Năm 2022 tính đến tháng 12 Trường đã tổ chức được 26 hội thảo trong nước và 4 hội thảo quốc tế.

Ngày 11/11/2022, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXIII nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động KHCN, khen thưởng các cá nhân và đơn vị có thành tích cao về KHCN trong giai đoạn 2020-2022. Tham dự về phía khách mời có Ông Lê Văn Dương, Vụ Trưởng – Vụ KHCN&MT, Bộ Giao thông vận tải (GTVT); GS. TSKH. Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện một số Viện, Trường thuộc Bộ GDĐT và Bộ GTVT; đại diện các sở KHCN, Sở GTVT, các tổ chức KHCN, các doanh nghiệp quan hệ hợp tác, trao đổi với Nhà trường; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đến dự và đưa tin về hội nghị. Với việc tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần, Hội nghị là dịp để Trường ĐHGVT ghi nhận, tổng kết các thành tựu chính về KHCN giai đoạn 2020-2022 cũng như là dịp để khen thưởng các cá nhân và đơn vị có thành tích cao về KHCN trong giai đoạn này.