Hội thảo chuyên đề Địa kỹ thuật - Vật liệu xây dựng “Sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu đắp nền đường ô tô ở đồng bằng sông Cửu Long” ngày 5/5/2022