Thông báo về việc xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện các hoạt động KHCN trong giai đoạn 2013-2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện các hoạt động KHCN trong giai đoạn 2013-2015

Thông báo về việc xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện các hoạt động KHCN trong giai đoạn 2013-2015

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
    08:30 ngày 12-01-2021
    Nội dung: Nhận diện phương tiện đi lại và mục đích chuyến đi từ các cuộc khảo sát sử dụng GPS
    Người báo cáo: Nguyễn Minh Hiếu
    Địa điểm: VP Bộ môn