Tháng 8 năm 2022 vừa qua, cùng với việc công bố xếp hạng của các Trường Đại học quốc tế, tổ chức xếp hạng đại học Webometrics tiếp tục công bố danh sách các Trường đại học theo chỉ số khoa học. Chỉ số xếp hạng này được căn cứ trên số lượng trích dẫn của 210 hồ sơ khoa học của Trường được công bố trên dữ liệu các nhà khoa học Google Scholar.

Theo phương pháp tính điểm của tổ chức Webometrics, trong 210 hồ sơ khoa học của các Trường, tổ chức sẽ không tính đến chỉ số trích dẫn của 20 hồ sơ đứng đầu để đảm bảo tính đại diện.

Theo phương pháp đánh giá này, Trường Đại học Giao thông vận tải là một trong 41 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt vào danh sách xếp hạng này với chỉ số trích dẫn tổng thể trên các hồ sơ khoa học của nhà Trường là 5597, tiếp tục là một trong năm Trường Đại học Kỹ thuật có chỉ số công bố tốt nhất.

Bảng 1. 30 Trường xếp hạng đầu của Việt Nam về chỉ số công bố khoa học (theo https://webometrics.info/en/transparent)

STT

Tên cơ sở giáo dục đại học

Điểm số

1

Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội

118415

2

Hanoi University of Science and Technology / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

77395

3

Duy Tan University / Đại học Duy Tân DTU

57751

4

VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa

45321

5

University of Danang / Đại học Đà Nẵng

42931

6

Ton Duc Thang University / Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh

38797

7

Western University Hanoi / Đại học Thành Tây Hà Nội

31008

8

Can Tho University / Đại học Cần Thơ

29898

9

Hue University / Đại học Huế

29678

10

Vietnam National University of Agriculture

23142

11

VNUHCM University of Science

23014

12

Ho Chi Minh City University of Industry / Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

22412

13

Ho Chi Minh City University of Technology and Education / Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

17809

14

Hanoi National University of Pedagogy / Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

15177

15

University of Economics Ho Chi Minh City / Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

14631

16

VNUHCM International University / Trường Đại học Quốc tế 

12656

17

National Economics University / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

11216

18

guyen Tat Thanh University / Đại học Nguyễn Tất Thành NTU

11157

19

Le Quy Don Technical University / Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam

10483

20

Ho Chi Minh City Open University /Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

8101

21

RMIT University Vietnam

7188

22

University of Transport and Communications / Trường Đại học Giao thông Vận tải

5597

23

Hanoi University of Civil Engineering / Trường Đại học Xây Dựng

5418

24

Hanoi University of Mining and Geology / Trường Đại học Mỏ Địa chất

4850

25

Ho Chi Minh City University of Food Industry HCM

4648

26

Thai Nguyen University of Technology / Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

4532

27

Quy Nhon University / Đại học Quy Nhơn

3643

28

Tay Nguyen University / Đại học Tây Nguyên

3625

29

Nông Lâm University / Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

3252

30

Dalat University / Đại học Đà Lạt

3225

 

Bảng 2. Danh sách 05 nhà khoa học của Trường ĐHGTVT có chỉ số trích dẫn tốt nhất trên cơ sở dữ liệu Google Scholar (theo https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fr&mauthors=utc.edu.vn&btnG)

STT

Tên

Số lần trích dẫn

1

Thanh Bui-Tien

803

2

Quang Tuan Nguyen

719

3

Manh Nguyen Duc

708

4

Hoa Tran

705

5

Vu Hong Van

680

 

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển