Ngày 18/08/2022, Trường Đại học Giao thông vận tải nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế (AUN-QA), gồm: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Quốc tế (AUN-QA) tại Trường Đại học giao thông vận tải diễn ra theo hình thức trực tuyến, trong thời gian từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/5/2022.

 

Trở thành thành viên liên kết của AUN-QA từ tháng 02/2019 là điều kiện thuận lợi để Trường tiếp cận sâu hơn về tiêu chuẩn chất lượng các chương trình đào tạo trong khu vực, đồng hành với các trường bạn trong mạng lưới để tăng cường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

Đợt đánh giá 03 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, khẳng định nỗ lực của Trường trong việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo. Với mong muốn thông qua các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài để tiếp tục phát huy những thế mạnh và khắc phục những hạn chế.

Với quy trình kiểm định chặt chẽ, minh bạch; bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo và được công nhận bởi hệ thống giáo dục của các quốc gia trong và ngoài trong khu vực Đông Nam Á.

 

 

 

 

Chứng nhận đạt chuẩn AUN - QA của các chương trình đào tạo của ĐH GTVT

Bộ tiêu chuẩn AUN đánh giá chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp v.v

Theo kết quả của đoàn đánh giá ngoài của AUN, 03 chương trình đào tạo đại học của Trường ĐH GTVT đạt trung bình từ 4.0 đến 5.0. AUN-QA có 11 tiêu chuẩn bao gồm 50 tiêu chí đánh giá sử dụng chung cho tất cả các chương trình đào tạo. Thang đánh giá của AUN-QA gồm 7 mức, trong đó mức 4 là đạt yêu cầu, mức 5 là đạt cao hơn yêu cầu của tiêu chuẩn/tiêu chí, mức 6 là xuất sắc, mức 7 là cấp quốc tế. Các tiêu chuẩn về cấu trúc và nội dung chương trình dạy học, phương pháp tiếp cận trong dạy và học, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, đội ngũ nhân viên, nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn kết quả đầu ra đều đạt yêu cầu đánh giá.

Theo kết luận của Đoàn đánh giá ngoài AUN, 03 chương trình đào tạo của Nhà trường đã triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng có hiệu quả. Tất cả các tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định quốc tế của AUN-QA.

Các chuyên gia đánh giá ngoài của AUN-QA cũng đưa ra một số khuyến nghị để cải tiến và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của Trường Đại học GTVT.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo