Thực hiện chiến lược phát triển trường đại học GTVT giai đoạn 2021-2025 và mở rộng cơ hội hợp tác về khoa học và đào tạo với các cơ sở  đại học uy tín trên thế giới, thời gian vừa qua (tháng 10, tháng 11 năm 2021), trường ĐHGTVT đã trao đổi với Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Haut-de-France , Trường đại học Polytechnique Haut-de-France và Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Rennes (INSA Rennes) và thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo và nghiên cứu. Các bên thống nhất các nội dung hợp tác chính như sau :

- Trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên

- Tham gia đồng hướng dẫn kỹ sư, học viên cao học và nghiên cứu sinh

- Trao đổi tài liệu, cơ sở dữ liệu nghiên cứu và giảng dạy

- Tham gia các dự án quốc tế chung

Đặc biệt, hai bên thống nhất chủ trương ủng hộ các khoa tương đồng của hai trường cùng nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo song bằng theo đúng chuẩn quốc tế và phối hợp thành lập các nhóm nghiên cứu chung tại hai đơn vị.