Tháng 07 năm 2022, Tổ chức nghiên cứu Cybermetrics Lab thuộc Bộ Giáo dục Tây Ban Nha công bố bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo trên thế giới. Các tiêu chí xếp hạng của Webometrics tháng 07/2022 vẫn được giữ nguyên trọng số như trong tháng 01/2022, cụ thể là:

  • Ảnh hưởng của Website (tỉ trọng 50%): Đo bằng số lượng mạng bên ngoài (mạng con) liên kết đến các trang web của tổ chức.

  • Mức độ mở về công bố khoa học (tỉ trọng 10%): đo bằng chỉ số ảnh hưởng khoa học IF (impact factor) của 210 hồ sơ các nhà khoa học của trường. Theo đó Webometrics sẽ thu thập hệ số ảnh hưởng của các nhà khoa học thuộc trường (thông qua việc sử dụng email chính thức của Nhà trường), không tính 20 nhà khoa học có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất để đảm bảo tính đại diện; tổng số trích dẫn đến các nhà khoa học trường được cộng gộp và xếp hạng của trường được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới.

  • Xuất sắc học thuật (tỉ trọng 40%)  Số lượng bài báo trong top 10% được trích dẫn nhiều nhất cho 27 lĩnh vực khoa học của SCImago (lấy database giai đoạn 2017-2021)

Theo cách đánh giá trên, Trường Đại học Giao thông vận tải xếp hạng 22 trong các cơ sở giáo dục đào tạo bậc đại học (bao gồm các Đại học Quốc gia và Đại học vùng) của Việt Nam và có tên trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Trong top 100 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, Nhà trường xếp hạng thứ 7 trong các trường đại học kỹ thuật của cả nước và tiếp tục đứng đầu các trường đại học trong lĩnh vực Giao thông vận tải. Xếp hạng của một số trường đại học khác tham gia đào tạo trong lĩnh vực GTVT như sau: Trường Đại học Thuỷ lợi (hạng 28), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (hạng 44), Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (hạng 66), Trường Đại học Hàng hải (hạng 79), Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (hạng 82). Với kết quả xếp hạng này, Trường ĐH GTVT tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực GTVT nói riêng cũng như là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo kĩ thuật có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này.

 

Bảng xếp hạng Top 100 trường đại học Việt Nam tháng 07/2022.