Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2023 Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tổ hợp xét tuyển, dự kiến chỉ tiêu và phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 như sau: