Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, ngày 16/9/2022 Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên. Đây là hoạt động thường niên nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên cũng như hỗ trợ, cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên để nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương - Bí  thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đại diện các phòng ban chức năng liên quan, các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập và các sinh viên là cán bộ lớp.

Hội nghị đã được nghe báo cáo khái quát các nét chính của công tác sinh viên năm học 2021-2022 do TS. Nguyễn Văn Hải –Trưởng phòng CTCT&SV trình bày; báo cáo về các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức…

Sau các nội dung báo cáo, Hội nghị chuyển sang phần trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên. Các nội dung được trao đổi liên quan  đến công tác đào tạo, học phí, cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với người học ... Mọi ý kiến của sinh viên đều được lãnh đạo Nhà trường, các phòng ban chức năng trả lời và giải đáp thỏa đáng, rõ ràng, giải tỏa những lo lắng, băn khoăn của sinh viên trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của sinh phản ánh, góp ý của sinh viên cũng được Nhà trường tiếp thu và điều chỉnh trong năm học mới.

 

Một số hình ảnh


Lãnh đạo Nhà trường đối thoại với đại diện sinh viên

Sinh viên trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà trường