Ngày 3/7/2024, tại Nghệ An đã diễn ra Hội thảo về “Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp trong trường Đại học Giao thông vận tải”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Trong bài phát biểu khai mạc, GS.TS.NGND Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định "Đổi mới sáng tạo là hoạt động “tạo ra hoặc ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao năng suất làm ra sản phẩm, chất lượng của sản phẩm; tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm” với đích đến là nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm.  Đổi mới sáng tạo không phải là một cái gì đó hoàn toàn mới mà đã nằm ngay chính trong những công việc hàng ngày. Có thể nhận thấy sự tương đồng của tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ngay trong các giá trị cốt lõi được hình thành qua hơn 60 năm thành lập và trưởng thành của trường ĐHGTVT, đó là: “Tiên phong” - “Chất lượng” - “Trách nhiệm” - “Thích ứng”.

Tinh thần đó cũng đã được minh chứng qua nhiều ví dụ thành công về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại chính trường ĐHGTVT.

Từng thầy cô giáo, từng cán bộ quản lý của Nhà trường về cơ bản đã có ý thức tốt trong việc cải tiến hiệu quả công việc, nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực mình phụ trách, cùng xây dựng tập thể nhà trường ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Những thành quả đáng ghi nhận đó đã khẳng định tiềm năng rất lớn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong Thầy và trò trường ĐHGTVT; đồng thời cũng đã một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; sự cố gắng của các đơn vị chức năng trong Nhà trường trong việc triển khai hoạt động này.

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là một hoạt động liên tục, không có điểm dừng với những yêu cầu ngày càng phức tạp, ngày càng khó khăn hơn.

Hi vọng Hội thảo sẽ giúp các cán bộ viên chức chủ chốt, có trách nhiệm của trường ĐHGTVT nhận thức rõ hơn về thực trạng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để cùng nhau bàn thảo, đóng góp ý kiến cần thiết để thúc đẩy hoạt động quan trọng này.

GS.TS.NGND Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng điều hành Hội thảo

Tại Hội thảo 05 báo cáo trực tiếp được lựa chọn từ 17 bài tham luận có chất lượng cao từ các khoa, các đơn vị chức năng đã được trình bày. Hội thảo cũng đã lắng nghe bài tham luận quan trọng của Ông Trần Vũ Tuấn Phan - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khoa học và công nghệ - Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ về chủ đề “Hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học và tổ chức nghiên cứu” cùng với các ý kiến trao đổi trực tiếp về công tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong tất cả các mặt hoạt động của nhà trường, bao gồm: giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quản trị, và công tác sinh viên.

Ông Trần Vũ Tuấn Phan - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khoa học và công nghệ - Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận

PGS.TS. Nguyễn Duy Tiến - Trưởng phòng KHCN trình bày tham luận "Hoạt động đối mới sáng tạo trong lĩnh vực KHCN tại trường ĐHGTVT: Thực trạng và các giải pháp chiến lược"

TS. Mai Nam Phong - Trưởng phòng CTCT&SV trình bày tham luận với chủ đề "Đánh giá và định hướng phát triển hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên của trường ĐHGTVT"

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái - Trưởng khoa Vận tải - Kinh tế trình bày tham luận "Hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại khoa Vận tải – Kinh tế"

Thông qua các ý kiến đóng góp quý báu, sâu sắc và trách nhiệm từ các chuyên gia, các thầy, cô giáo và các đơn vị chức năng trong và ngoài trường, BTC Hội thảo “Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp trong trường Đại học Giao thông vận tải” đã đưa ra một số kết luận chính về nội dung Hội thảo như sau:

- Đánh giá cao các kết quả mà các đơn vị trong toàn trường đã đạt được trong công tác Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp trong tất cả các mặt công tác. Thống nhất đánh giá Công tác Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp là các công tác quan trọng, có tính chiến lược của trường ĐHGTVT trong giai đoạn hiện nay.

- Kiến nghị Nhà trường sớm hoàn thiện chiến lược phát triển, các chính sách, các văn bản pháp lý liên quan đến công tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường ĐHGTVT theo hướng chuẩn hóa; tiến đến mở rộng hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và có tổng kết, đánh giá thường xuyên trong nhà trường.

- Sớm hình thành các định chế và nguồn lực hỗ trợ cho công tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của giảng viên, viên chức hành chính và sinh viên, bao gồm: cơ sở hạ tầng – môi trường hỗ trợ cho đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Quỹ và chính sách khen thưởng, hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Dịch vụ tư vấn về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Đầu ra và thị trường cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Mạng lưới đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp có sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của nhà trường.

- Thống nhất quan điểm thực hiện các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp có trọng tâm, trọng điểm theo theo lộ trình phát triển chung của nhà trường. Trong đó: đổi mới sáng tạo trong hoạt động chuyển giao công nghệ mang thương hiệu trường ĐHGTVT là một trong những nhiệm vụ chính yếu, đột phá để triển khai thực hiện trong giai đoạn trước mắt.