Trường đại học GTVT thông báo tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Tên chương trình đào tạo: kỹ thuật an toàn giao thông (thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông);

2. Hình thức đào tạo: không tập trung, theo học chế tín chỉ;

3. Thời gian đào tạo: 2 năm;

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến 20 chỉ tiêu

Chi tiết thông báo xem file đính kèm