Đoàn thành niên - Hội SV trường ĐH GTVT nhận cờ thi đua và bằng khen đơn vị xuất sắc năm học 2018-2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Đoàn thành niên - Hội SV trường ĐH GTVT nhận cờ thi đua và bằng khen đơn vị xuất sắc năm học 2018-2019

Đoàn thành niên - Hội SV trường ĐH GTVT nhận cờ thi đua và bằng khen đơn vị xuất sắc năm học 2018-2019Sáng ngày 28/9/2019 tại Vĩnh Phúc, Thành Đoàn – Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện Thủ đô năm học 2018 - 2019. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải vinh dự là một trong những đơn vị xuất sắc được nhận Cờ thi đua TW Đoàn, Bằng khen của TW Đoàn, TW Hội Sinh viên Việt Nam và Cờ thi đua của Thành Đoàn – Hội Sinh viên thành phố Hà Nội.