Ngày 19 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Giao thông vận tải tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023 do Báo Tuổi trẻ tổ chức.

Đoàn công tác Trường Đại học Giao thông vận tải tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023

Năm nay, ngày hội tư vấn tuyển sinh có gần 250 gian tư vấn của các đơn vị giáo dục tham dự, đây được xem là ngày hội có quy mô nhất từ trước tới nay trong chuỗi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức 20 năm qua.

Khu vực tư vấn của Trường Đại học Giao thông vận tải

Năm 2023 Trường Đại học Giao thông tuyển sinh đại học hệ chính quy với 31 ngành đào tạo, 10 chương trình tiên tiến chất lượng cao và 2 chương trình liên kết quốc tế, tại Hà Nội số lượng tuyển sinh là 4300 sinh viên, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh là 1500 sinh viên.

Các thành viên đoàn tư vấn tuyển sinh của Nhà trường đã  cung cấp thông tin, phát tờ rơi và tư vấn cho nhiều lượt học sinh, phụ huynh quan tâm đến các lĩnh vực đào tạo, tuyển sinh trong năm 2023 của Nhà trường.