Nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển bền vững” được tài trợ bởi tổ chức Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Higher Education and Development (SEAMEO RIHED), Đại học Khoa học Ứng dụng Osnabrück (Osnabrück University of Applied Sciences) và Cơ quan trao đổi học thuật CHLB Đức (DAAD), từ ngày 14/11/2022 đến ngày 17/11/2022, Trường Đại học Giao thông vận tải và Trường Đại học Thủy lợi đã đồng chủ trì tổ chức chương trình trao đổi nghiên cứu về lĩnh vực biến đổi khí hậu của các nước Đông Nam Á. Bên cạnh thành viên của Việt Nam, các chuyên gia tham dự chương trình đến từ các nước Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Timor-Leste. Các buổi trao đổi do trường Đại học giao thông vận tải và trường Đại học Thủy lợi chủ trì đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các trường Đại học trong Đông Nam Á. Trong 4 ngày làm việc và trao đổi, ngoài việc triển khai công việc trong dự án, đoàn chuyên gia đã tham quan các phòng thí nghiệm trọng điểm tại Trường Đại học Giao thông vận tải và Trường Đại học Thủy lợi, đi thực tế tại nhà máy thủy điện Hòa Bình, tham dự các buổi seminar và hội thảo khoa học…

Kết thúc chương trình làm việc, dự án “Ảnh hưởng của thay đổi thủy văn đến đa dạng sinh học và cơ sở hạ tầng trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do nhóm đề xuất thực hiện đã được được cụ thể hóa và lên kế hoạch chi tiết. Các kết quả và sản phẩm của dự án sẽ được báo cáo trong hội nghị tổng kết dự án, dự kiến diễn ra trong một năm tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình trao đổi nghiên cứu.

Làm việc tại Trường Đại học Giao thông vận tải

 

Làm việc tại Trường Đại học Thuỷ Lợi

 

Đi thực tế tại nhà máy thủy điện Hòa Bình,