GIỚI THIỆU TÓM TẮT DỰ ÁN ERASMUS+ CBHE 618325

« Hiện đại hóa, xây dựng và nâng cao năng lực chương trình đào tạo thạc sỹ về An toàn giao thông ở các trường đại học châu Á" (ASIASAFE)

 

1. Bối cảnh xây dựng và thông tin cơ bản về dự án

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ cướp đi sinh mạng của khoảng 1,3 triệu người và làm tàn phế hơn 50 triệu người trên toàn thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ tai nạn, tử vong và thương tật do giao thông đường bộ ở mức cao so với thế giới và khu vực.

Trước tình hình trên, Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 419/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 03 năm 2021 phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu hàng năm giảm 5 ÷ 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ một cách bền vững. Trong đó nhấn mạnh nội dung phát triển nguồn nhân lực bảo đảm khả năng tiếp cận, ứng dụng thành công các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực an toàn giao thông.

Trường Đại học Giao thông vận tải là trường đại học đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đến thời điểm hiện nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo chính quy trình độ đại học ngành kỹ thuật an toàn giao thông (ATGT). Với kinh nghiệm 15 năm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực ATGT, được sự ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Trường Đại học GTVT được Uỷ ban Châu Âu lựa chọn là một trong các trường đại học tham gia xây dựng và nộp hồ sơ xin tài trợ Dự án Hiện đại hóa, xây dựng và nâng cao năng lực chương trình đào tạo thạc sỹ về An toàn giao thông ở các trường đại học châu Á (Modernisation, Development and Capacity Building of Master Curriculum in Traffic Safety in Asian Universities – ASIASAFE). Dự án được phê  duyệt tài trợ trong Chương trình Erasmus+ về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (Erasmus+ CBHE) của Ủy ban Châu Âu với các thông tin cơ bản như sau:

Thời gian thực hiện : 03 năm từ tháng 01/2021 đến tháng 01/2024.

Tổng kinh phí dự án là 989.770 Euro, trong đó kinh phí tài trợ cho Trường Đại học GTVT là 86.825 Ẻuro tương đương 2.379.402.659 VND

           Dự án ASIASAFE gồm 9 thành viên:

           - Đại học Linköpings (LiU), Thụy Điển (đơn vị điều phối dự án)

           - Đại học Rome Tor Vergata (UNITOV), Ý

           - Đại học Porto (U.PORTO), Bồ Đào Nha

           - Đại học Gadjah Mada (UGM), Indonesia

           - Đại học Muhammadiya Yogyakarta (UMY), Indonesia

           - Đại học Bách khoa Malaysia

           - Đại học Malaya (UM), Malaysia

           - Trường Đại học GTVT (UTC)         

           - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU).

2. Mục tiêu và kết quả dự kiến đạt được của Dự án:

Mục tiêu của dự án:

Xây dựng, điều chỉnh và triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ hiện đại trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ với nỗ lực chung giữa các trường đại học đối tác châu Âu và các trường đại học Indonesia-Malaysia-Việt Nam (có thể là chương trình cấp bằng diploma hoặc một chương trình thạc sĩ hoàn chỉnh);

Xây dựng/cung cấp các khóa học chuyên sâu về an toàn giao thông, dành cho các chuyên gia và cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.

Kết quả dự kiến đạt được:

 • Nâng cao nhận thức về vấn đề tai nạn giao thông trong xã hội ở Indonesia-Malaysia-Vietnam.
 • Đưa vào chương trình đào tạo mới các phần mềm CNTT khác nhau phục vụ giảng dạy và học tập.
 • Xây dựng OpenCourseWare (học liệu mở) để chia sẻ tài liệu giảng dạy về an toàn giao thông giữa EU và ASIA.
 • Xây dựng các bài giảng video ngắn (15‐45 phút).
 • Tổ chức các cuộc họp webinars và hội thảo trực tuyến.
 • Xây dựng các phương thức tiếp cận sư phạm mới, ví dụ: Học tập dựa trên vấn đề (problem-based learning - PBL).
 • Đào tạo những người đi đào tạo (train the trainers) (giảng viên/cán bộ hành chính/chuyên gia).
 • Trao đổi và đào tạo sinh viên và giảng viên.
 • Xây dựng mạng lưới An toàn Giao thông EU ‐ ASIA (ID ‐ MY ‐ VN) giữa các trường đại học ‐ các bên liên quan.
 • Xây dựng và phân tích dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ của EU ‐ ASIA (ID ‐ MY ‐ VN).
 • Biên soạn sổ tay EU ‐ ASIA (ID ‐ MY ‐ VN) về các Tiêu chuẩn và kinh nghiệm thực tế về An toàn Giao thông với các khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách.
 • Trang thiết bị cho các trường Đại học Đối tác.
 • Tổ chức hội nghị Quốc tế EU ‐ ASIA về An toàn Giao thông khi kết thúc dự án.
 • Tổ chức các khóa học hè về an toàn giao thông.
 • Ký kết biên bản ghi nhớ (MoUs) giữa các đối tác để tiếp tục hợp tác sau khi dự án kết thúc.

Hỗ trợ các trường đại học Châu Á trong quá trình triển khai dự án là các trường đại học hàng đầu châu Âu về đào tạo và nghiên cứu an toàn giao thông của Thuỵ Điển, Ý và Bồ Đào Nha. Vì vậy, tham gia và hoàn thành thành công dự án vừa là cơ hội nhưng cũng là trách nhiệm của trường Đại học GTVT đối với đất nước trong việc xây dựng chương trình và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm hoàn thành mục tiêu Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ  giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, tiến tới một xã hội không có người chết vì tai nạn giao thông trong tương lai.

Một số hình ảnh về dự án:

Họp Khởi động dự án ASIASAFE vào ngày 22-23/02/2021

Họp triển khai dự án vào ngày 31/5 & 01/6/2021

 

Phòng HTQT&NCPT