Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo chung

Thông báo chung

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Lựa chọn tối ưu giải pháp xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình giao thông tại dự án Cầu Cửa Đại.
  Người báo cáo: Nguyễn Bá Đồng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Phát triển các kỹ năng ngoại ngữ cho SV thông qua các hoạt động ngoại khóa
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  09:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Nghiên cứu xu thế triển khai thử nghiệm mạng 5G
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Toàn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  09:30 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Các thách thức và ứng dụng trong mạng 5G
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Toàn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  10:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Ứng dụng Revit tạo cấu kiện trụ cầu bê tông cốt thép
  Người báo cáo: Lê Đắc Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  10:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Hiện trạng và nhu cầu ứng dụng mạng 5G tại Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Tiến Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  10:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Xác định cách tính kiểm nghiệm khoảng cách hãm thực tế đoàn tàu
  Người báo cáo: Phạm Lê Tiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  10:30 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Thiết kế bộ lọc thông dải sử dụng dây chêm ngắn mạch và hở mạch
  Người báo cáo: Vũ Hoàng Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  11:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Xây dựng bài thí nghiệm, thực hành “Ổ điện thông minh”
  Người báo cáo: Chu Công Cẩn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  13:30 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Xác định một số công thức trong tính kiểm nghiệm hãm đoàn tàu
  Người báo cáo: Phạm Lê Tiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:00 ngày 01-07-2020
  Nội dung: Hướng dẫn giải bài tập Từ trường
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tuyên
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh
  10:04 ngày 02-07-2020
  Nội dung: Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
  Người báo cáo: Vũ Xuân Vịnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Một số phương pháp dạy đọc hiểu tiếng Anh
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:30 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Một số lưu ý khi luyện nghe B1 cho SV trường Đại học GTVT
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  17:35 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Realtime object recognition
  Người báo cáo: Bùi Ngọc Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn