Hợp tác quốc tế

Mới nhất

Lễ ký kết Biên bản tài trợ cho giáo dục với Kawakin Core-Tech

Ngày 24/10/2018 tại Trường Đại học Giao thông Vận tải đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản tài trợ giáo dục giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) và Cty TNHH Kawakin Core-Tech (KCT), Nhật Bản...

Dự án tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu do AUF hỗ trợ kinh phí

Dự án tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu đã bắt đầu khởi động. Đây là dự án do AUF hỗ trợ một phần kinh phí ...

Hội thảo phát triển hệ thống giao thông thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 10/10/2018 đã tổ chức thành công hội thảo tại Trường Đại học Giao thông vận tải...

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn