Khóa đào tạo này nằm trong khuôn khổ dự án SDG13 “Developing a multi-media SDG13-Climate Action module to support a cross-university Community of Practice and capacity building in Education for Sustainable Development” (Phát triển học phần Hành động vì khí hậu theo mục tiêu phát triển bền vững số 13 – SDG 13 theo hình thức truyền thông đa phương tiện nhằm hỗ trợ cộng đồng chuyên môn của các trường đại học và nâng cao năng lực trong Giáo dục vì Phát triển bền vững). Dự án đang được BU và UTC phối hợp triển khai và được tài trợ kinh phí bởi Hội đồng Anh. Dự án SDG 13 hướng tới việc xây dựng học phần Hành động vì Khí hậu theo mục tiêu phát triển bền vững số 13 – SDG 13 theo hình thức truyền thông đa phương tiện bằng tiếng Anh và tiếng Việt để hỗ trợ phát triển Cộng đồng chuyên môn giữa các trường đại học và giữa các lĩnh vực khác nhau và nâng cao năng lực về Giáo dục vì Phát triển bền vững.

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên tham gia khóa Đào tạo tại Hà Nội

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên tham gia khóa Đào tạo tại Tp HCM

Các đại biểu và giảng viên tham dự khóa đào tạo từ phía Hội đồng Anh có Bà Trần Thị Hồng Gấm, từ phía Trường ĐH Bournemouth có TS. Gelareh Rushan – Giám đốc Trung tâm xuất sắc và đổi mới học tập kết hợp, TS. Milena Bobeva – Giảng viên cao cấp Khoa Kinh doanh, Điều phối viên dự án, TS. Tuấn Vũ – Giảng viên về Kế toán và tài chính, Ông Rama Permana – Nghiên cứu sinh tiến sĩ về giao thông bền vững; về phía Trường ĐH GTVT có ThS. Bùi Thị Giang – Phó Trưởng phòng HTQT&NCPT, PGS. TS. Ngô Văn Minh – Phó Trưởng phòng HTQT&NCPT, Điều phối dự án về phía UTC, các thành viên tham gia dự án, các giảng viên quan tâm và đặc biệt là hơn 70 sinh viên của cơ sở chính tại Hà Nội và Phân hiệu tại Tp HCM.  

Tham gia khóa đào tạo, các sinh viên được giới thiệu tổng quan về dự án, tiếp cận với phương pháp học tập Impactful Five (i5), lắng nghe kinh nghiệm của các giảng viên trong quá trình tham gia các hoạt động phát triển bền vững.

Chương trình PRME (i5 – Impactful Five characteristics including Joyful, Socially interactive, Actively engaging, Meaningful and Iterative) phát triển các phương pháp kết hợp đào tạo bộ kỹ năng nhận thức với đào tạo bộ kỹ năng sáng tạo, cảm xúc, xã hội và thể chất. Chương trình PRME (i5) dựa trên kiến thức và kinh nghiệm sẵn có về 'học tập vui tươi' để tích hợp các phương pháp hợp tác, xã hội, có ý nghĩa, vui vẻ, lặp đi lặp lại và tích cực tham gia nhằm tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai mà thế giới đang rất cần.

Qua 2 khóa đào tạo, nhiều sinh viên của trường ĐHGTVT đã trở thành thành viên của nhóm hành động Climate Fresk về biến đổi khí hậu và được cấp chứng nhận đã tham gia khóa đạo do Đại học Bournemouth và trường ĐHGTVT cung cấp.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo tại Hà Nội và Tp HCM:

TS. Milena Bobeva - Điều phối viên dự án

TS. Tuấn Vũ - Giảng viên Đại học Bournemouth

Sinh viên tham gia khóa đào tạo dưới sự hướng dẫn của NCS Rama Permana

 

Những thông điệp, cam kết của các sinh viên hành động vì khí hậu

Sinh viên tham gia khóa đào tạo tại Phân hiệu Tp HCM

TS. Gelareh Roushan - Giám đốc Trung tâm xuất sắc và đổi mới học tập kết hợp phát biểu tại khóa đào tạo

Giảng viên và sinh viên tham gia khóa đào tạo tại Phân hiệu Tp HCM

Phòng HTQT&NCPT