1. Thông tin chung:

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

 
2. Thông báo:
TT THÔNG BÁO FILE NỘI DUNG
1 Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn xét chức danh GS, PGS năm 2022 của HĐGSNN Link file
2 Thông báo số 270/TB-ĐHGTVT về việc đăng ký xét công nhận đạt chuẩn GS,PGS năm 2022 Link file
3 Mẫu đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 Link file
4 Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 Link file

3.  Văn bản hướng dẫn, biểu mẫu:

 
TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ, HƯỚNG DẪN FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Link file
2 Thông tư số 04/2019 TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
3 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
4 Mẫu lý lịch khoa học Link file
5 Mẫu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh của ứng viên Link file
6 Mẫu xác nhận thực hiện nhiệm vụ đào tạo và NCKH của giảng viên Link file
7 Quyết định 25/2020/QĐ-TTg, về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
8 Công văn số 82/HĐGSNN, về thông báo bổ sung cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
9 Công văn số 98/HĐGSNN, về việc xét công nhận tiêu chuẩn đạt chức danh GS, PGS năm 2022 Link file
4. Ứng viên GS, PGS:
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nam (Nữ) Học hàm, học vị Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS Ngành, chuyên ngành đăng ký Nơi làm việc Quê quán
 (Quận/ Huyện, Tỉnh/ Thành phố)
File hồ sơ
1 Đào Văn Đông 25/5/1973 Nam PGS.TS GS Giao thông vận tải/Vật liệu Phó viện trưởng, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Ý Yên, Nam Định

Link file

2 Lý Hải Bằng 2/11/1985 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Vật liệu GV, Bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, khoa Công trình, Trường ĐH CNGTVT Gia Viễn, Ninh Bình Link file
3 Phạm Thái Bình 26/4/1986 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Nền móng công trình GV, Bộ môn Địa kỹ thuật, khoa Công trình, Trường ĐH CNGTVT Kiến Xương, Thái Bình Link file
4 Nguyễn Đình Hải 19/2/1986 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Vật liệu xây dựng GV, Bộ môn Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường ĐHTVT TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh Link file
5 Tạ Duy  Hiển 18/5/1978 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Kết cấu GVC, Bộ môn Kết cấu, khoa Công trình, Trường ĐH GTVT Thái Thụy, Thái Bình Link file
6 Phạm Trọng  Hòa 20/8/1982 Nam TS PGS Cơ khí -Động lực/Máy xây dựng - Xếp dỡ GVC, Bộ môn Máy xây dựng, khoa Cơ khí, Trường ĐH GTVT Yên Dũng - Bắc Giang Link file
7 Phạm Văn Phê 5/11/1984 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Kết cấu GV, Bộ môn Kết cấu, khoa Công trình, Trường ĐH GTVT Nam Trực, Nam Định Link file
8 Lê Văn Phúc 5/5/1984 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Xây dựng đường bộ GV bộ môn Đường bộ và Đường sắt, Phó TK Công trình Phân hiệu, Trường ĐH GTVT Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Link file
9 Trần Hoài Trung 4/11/1976 Nam TS PGS Điện- Điện tử- Tự động hóa/Điện tử GVC, Phó TBM Kỹ thuật viễn thông, khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH GTVT Hương Sơn, Hà Tĩnh Link file
10 Phạm Tuấn   Anh  30/04/1983 Nam TS PGS Xây dựng-Kiến trúc/ Địa kỹ thuật Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Vũ Thư, Thái Bình Link file
11 Ngô Thị Thanh  Hương 12/4/1977 Nữ TS PGS Nền móng công trình Khoa Công trình, trường đại học Công nghệ GTVT Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định Link file
5. Thành viên hội đồng:
5.1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022
​​

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, Học vị

Ngành chuyên môn

Đơn vị công tác

File hồ sơ

1

Bùi Xuân Cậy

1953

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

2

Nguyễn Thanh Chương

  1970

PGS.TS

Giao thông vận tải

Phó Hiệu trưởng

Link file

3

Lê Hoài Đức

  1968

PGS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí

Link file

4

Nguyễn Hữu Hà

1952

GS.TSKH

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Vận tải - Kinh tế

Link file

5

Trần Ngọc Hiền

1978

PGS.TS

Cơ khí

Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí

Link file

6

Phạm Huy Khang

1956

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

7

Phạm Văn Ký

1955

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

8

Lê Hồng Lan

1961

PGS.TS

Toán học

Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học cơ bản.

Link file

9

Nguyễn Ngọc Long

  1963

PGS.TS

Giao thông vận tải

Hiệu trưởng

Link file

10

Nguyễn Văn Long

1963

PGS.TS

Tin học

Chủ tịch Hội đồng Trường

Link file

11

Trần Đức Nhiệm

1952

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

12

Ngô Đăng Quang

1964

PGS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Kỹ thuật XD

Link file

13

Từ Sỹ Sùa

1953

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Vận tải - Kinh tế

Link file

14

Bùi Tiến Thành

1976

PGS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp,  Khoa Công trình

Link file

15

Nguyễn Duy Việt

1961

PGS.TS

Giao thông vận tải

Phó Hiệu trưởng

Link file

5.2 Quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở 2022

TT Quyết định File nội dung
1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2022 Link file
2 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng giao sư cơ sở trường ĐH GTVT năm 2022 Link file
3 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng giao sư cơ sở trường ĐH GTVT năm 2022 Link file
 
4 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng giao sư cơ sở trường ĐH GTVT năm 2022 Link file
5.3 Lịch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở
      Tải file lịch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH GTVT năm 2022  Tại đây
      Tải file Lịch tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng GSNN
      Tải file Thông báo lịch tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Trường ĐHGTVT
6. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022
      Tải file Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại hội đồng giáo sư cơ sở trường ĐHGTVT năm 2022  Tại đây