1. Thông tin chung:

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

2. Thông báo:
TT THÔNG BÁO FILE NỘI DUNG
1 Thông báo số 265/TB-ĐHGTVT về việc đăng ký xét công nhận đạt chuẩn GS,PGS năm 2023 Link file
2 Mẫu đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 Link file
3 Công văn số 25/HĐGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2023 Link file

3.  Văn bản hướng dẫn, biểu mẫu:

TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ, HƯỚNG DẪN FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Link file
2 Thông tư số 04/2019 TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
3 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
4 Mẫu lý lịch khoa học Link file
5 Mẫu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh của ứng viên Link file
6 Mẫu xác nhận thực hiện nhiệm vụ đào tạo và NCKH của giảng viên Link file
7 Quyết định 25/2020/QĐ-TTg, về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
8 Công văn số 82/HĐGSNN, về thông báo bổ sung cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
9 Công văn số 37/HĐGSNN về việc cung cấp thông tin tạp chí khoa học trong CSDL tạp chí khoa học Việt Nam Link file
10 Thư mời giới thiệu trực tuyến ứng viên tham gia Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành Link file
4. Ứng viên GS, PGS:
STT Họ và tên ứng viên Ngày, tháng, năm sinh Nam (Nữ) Học hàm, học vị Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS Ngành, chuyên ngành
đăng ký
Nơi làm việc Quê quán
 
(Quận/ Huyện, Tỉnh/ Thành phố)
File hồ sơ
1 Nguyễn Ngọc Long 6/10/1963 Nam PGS.TS GS Giao thông vận tải/Xây dựng cầu hầm GVCC, Bộ môn Cầu hầm, Khoa Công trình, Trường ĐH Giao thông vận tải Vũ Thư, Thái Bình Link file
2 Bùi Tiến Thành 25/10/1976 Nam PGS.TS GS Giao thông vận tải/Xây dựng cầu hầm GVCC, Bộ môn Cầu hầm, Khoa Công trình, Trường ĐH Giao thông vận tải Xuân Trường, Nam Định Link file
3 Lê Vĩnh An 15/3/1980 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Xây dựng đường bộ GVC, Bộ môn Đường Bộ, Khoa Công trình, Trường ĐH GTVT Đô Lương, Nghệ An Link file
4 Nguyễn Thùy Anh 02/04/1979 Nữ TS PGS Giao thông vận tải/ Kết cấu GVC, Bộ môn Kết cấu - Vật liệu, Khoa Công trình, Trường ĐH CNGTVT Bình Sơn, Quảng Ngãi Link file
5 Phạm Thái Bình 26/4/1986 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Nền móng công trình GV, Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình, Trường ĐH CNGTVT Kiến Xương, Thái Bình Link file
6 Đào Văn Dinh 1/6/1963 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Kết cấu GVC, Bộ môn Kết cấu, Khoa Công trình, Trường ĐH GTVT Quỳnh Phụ, Thái Bình Link file
7 Chu Tiến Dũng 19/5/1979 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Xây dựng Đường bộ GV, Bộ môn Đường bộ, Khoa Công trình, Trường ĐH GTVT Ba Vì, Hà Nội Link file
8 Nguyễn Trọng Hiệp 30/7/1980 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Xây dựng Đường bộ- Sân bay GV, Bộ môn Đường ô tô và Sân bay, Khoa Công trình, Trường ĐH GTVT Nghĩa Hưng, Nam Định Link file
9 Nguyễn Minh Hiếu 06/01/1987 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Tổ chức và quản lý giao thông vận tải GV, Bộ môn Vận tải Đường bộ và TP, Khoa Vận tải - Kinh tế, Trường ĐH GTVT Hai Bà Trưng, Hà Nội Link file
10 Lê Nguyên Khương 21/04/1985 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Kết cấu GV, Bộ môn Kết cấu - Vật liệu, Khoa Công trình, Trường ĐH CNGTVT Giao Thủy, Nam Định Link file
11 Trần Hoài  Trung 11/04/1976 Nam TS PGS Điện -Điện tử-Tự động hóa/Điện tử GVC, Bộ môn Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH GTVT Hà Tĩnh Link file
12 Nguyễn Xuân  Tùng 21/02/1983 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Kết cấu GVC, Bộ môn Kết cấu, Khoa Công trình, Trường ĐH GTVT Hoàng Mai, Hà Nội Link file
13 Mai Thị Hải Vân 28/12/1980 Nữ TS PGS Giao thông vận tải/Xây dựng đường bộ GVC, Bộ môn Đường bộ, Khoa Công trình, Trường ĐH CNGTVT Nga Sơn, Thanh Hóa Link file
14 Nguyễn Ngọc  Thắng 13/08/1979 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Nền móng công trình GVC, Bộ môn Kỹ thuật xây dựng, Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Tiền  Giang Chợ Gạo, Tiền Giang Link file

5. Thành viên Hội đồng 

5.1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, Học vị

Ngành chuyên môn

Đơn vị công tác

File hồ sơ

1

Bùi Xuân Cậy

1953

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

2

Lê Hùng Lân

1960

GS.TS

Tự động hóa

Giảng viên cao cấp, Khoa Điện - Điện tử

Link file

3

Phạm Huy Khang

1956

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

4

Phạm Văn Ký

1955

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

5

Trần Đức Nhiệm

1952

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

6

Từ Sỹ Sùa

1953

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Vận tải - Kinh tế

Link file

7

Nguyễn Thanh Chương

  1970

PGS.TS

Giao thông vận tải

Phó Hiệu trưởng

Link file

8

Lê Hoài Đức

  1968

PGS.TS

Giao thông vận tải

Phó Hiệu trưởng

Link file

9

Trần Ngọc Hiền

1978

PGS.TS

Cơ khí

Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí

Link file

10

Lê Hồng Lan

1961

PGS.TS

Toán học

Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học cơ bản.

Link file

11

Nguyễn Ngọc Long

  1963

PGS.TS

Giao thông vận tải

Hiệu trưởng

Link file

12

Nguyễn Văn Long

1963

PGS.TS

Tin học

Chủ tịch Hội đồng Trường

Link file

13

Ngô Đăng Quang

1964

PGS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Kỹ thuật XD

Link file

14

Bùi Tiến Thành

1976

PGS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp,  Khoa Công trình

Link file

15

Nguyễn Duy Việt

1961

PGS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Điện - Điện tử

Link file

5.2 Quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở 2023

TT Quyết định File nội dung
1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2023 Link file
5.3 Lịch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở
      Tải file lịch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH GTVT năm 2023  Tại đây
      Điều chỉnh lịch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH GTVT năm 2023  Tại đây
6. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023
      Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH GTVT   Tại đây
 
7. Đăng ký bổ nhiệm GS, PGS